KVALITA Z ALMETA

Zhášecí členy (DIODA, VARISTOR, RC)

Jednofázové (DIODA)

na DIN lištu FZ 430

Jednofázové (VARISTOR)

lankové vývody 300 VAC FZ 530-CV+300K14-Z01/13
na DIN lištu 300 VAC FZ 530-CV+300K14

Jednofázové (ODRUŠOVACÍ KONDENZÁTOR)

na DIN lištu X2 275 VAC FZ 630 X2

Jednofázové (RC)

lankové vývody 1 W 48 VAC FZ 718 42
měděné pocínované vývody 1 W 250 VAC FZ 720 10
s lankovými vývody 1 W 250 VAC FZ 720 42
drátové nebo lankové vývody 2 W 250 VAC FZ 721
drátové nebo lankové vývody 2 W 500 VAC FZ 722
RC + pojistkové pouzdro + úchyt na DIN lištu 1 W 250 VAC FZ 726 62
na DIN lištu 1 W 250 VAC FZ 730 43
na DIN lištu 1 W 250 VAC FZ 730 43-470NxxxR
lankové vývody 1 W 250 VAC FZ 730 43-Z01/04
drátové nebo lankové vývody 0,5 W 250 VAC RC UNIT
lankové vývody 0,5 W 250 VAC RC-V04 0,22uF 220Ω

Třífázové

lankové vývody 1 W 415 VAC FZ 724
lankové vývody 1 W 480 VAC FZ 724 40
lankové vývody / zapojení Y 1 W 480 VAC FZ 724 50
na DIN lištu 1 W 575 VAC FZ 724 50-3x220N022R-Z05/10
lankové vývody / zapojení Δ 1 W 440 VAC FZ 725 42
vývody faston 6,3x0,8 mm 1 W 480 VAC TSK 133 40

Vyzkoušejte naši stavebnici

rc členy stavebnice