KVALITA Z ALMETA

Odrušovací kondenzátory

Jednofázové odrušovací kondenzátory

válcové s vývody faston X1 Y2 + R 250 VAC F3CF
válcové s lankovými vývody X1 Y2 + R 250 VAC FC
SMD X2 275 VAC FC 500
na DIN lištu X2 275 VAC FZ 630 X2
krabicové 1000 VAC KE-8
zploštělé s lankovými vývody X1 Y2 250 VAC KSPpz-024
válcový čtyřpól (6,3A) s lankovými vývody X1 Y2 250 VAC KSPpz-10
válcový čtyřpól (6,3A) s lankovými vývody X1 Y2 250 VAC KSPpz-10-0
válcové s lankovými vývody X1 Y2 250 VAC KSPpz-10-2
válcové s lankovými vývody X1 250 VAC KSPpz-5
zploštělé s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC KSPpz-7
svitky kondenzátorů X2, Y 275 VAC MKSP
válcový čtyřpól s lankovými vývody X2Y2 250 VAC
6,3 A
TC 240
válcové s lankovými vývody Y2 250 VAC TC 250
válcové s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC TC 255, 259
válcový čtyřpól (10A) s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC TC 290
válcové s lankovými vývody X2 250 VAC TSK 25
válcové s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC TSK 27
válcové s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC / 6 A TSK 27-220N+2x2N2/5/
do plošných spojů nebo s lankovými vývody X2 Y2 250 VAC TSK 37
vysokofrekvenční krabicové 500-2000 VAC WCZ
průchodkový 63 VDC WK 713 99-025063
průchodkový 250 VDC WK 713 99-100250
do plošných spojů nebo s lankovými vývody X1 440 VAC WX1P
s izolovanými drátovými vývody X1 440 VAC WX1P-224M 03 100/5
do plošných spojů nebo s lankovými vývody X2 275 VAC WXP
do plošných spojů nebo s lankovými vývody X2 275 VAC WXPC
do plošných spojů nebo s lankovými vývody X2 300 VAC WXPC 300VAC
s vybíjecím odporem X2 275 VAC WXPC-xxxK+1MΩ
do plošných spojů nebo s lankovými vývody Y2 250 VAC WYE
keramické do plošných spojů X1/Y2 440/250 VAC WYO
do plošných spojů nebo s lankovými vývody Y2 275 VAC WYP

Třífázové odrušovací kondenzárory

krabicové s lankovými vývody X2 Y2 400 VAC FC 611
se svorkovnicí X2Y2 400 VAC FC 611 13-Z02/13
na DIN lištu X2 Y2 400 VAC FC 611 13d
krabicové s lankovými vývody 3 x X2 400 VAC FC 611 99
krabicové s lankovými vývody 3 x X2 250/440 VAC FC 631 13